1
Noi credem într-un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, infinit, perfect şi etern care S-a descoperit pe Sine ca Trinitate în Unitate: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
2
Noi credem că Scripturile, Vechiul şi Noul Testament sunt inspirate de Dumnezeu şi reprezintă revelaţia completă a voiei Lui pentru mântuirea oamenilor. Scripturile sunt autoritatea divină şi finală în materie de credinţă şi fapte pentru toţi creştinii.
3
Noi credem în divinitatea şi umanitatea Domnului Isus. Credem că a fost născut de fecioara Maria, fiind zămislit de Duhul Sfânt. Credem în viaţa Lui trăită fără păcat, în minunile făcute de El, în moartea Lui înlocuitoare şi răscumpărătoare de la cruce, în învierea Lui fizică, în înălţarea Lui la dreapta Tatălui şi în revenirea Sa în putere şi glorie.
4
Noi credem că Duhul Sfânt există din veşnicie ca a Treia persoană din Dumnezeire şi este egală în esenţă cu Tatăl şi cu Fiul. Credem în lucrarea de convingere, regenerare, sfinţire şi glorificare a Duhului Sfânt; credem că Duhul Sfânt umple pe credincioşi şi îi echipează pentru o viaţă trăită după voia Lui Dumnezeu.
5
Noi credem că omul este singura fiinţă creată „după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu” care prin neascultare voluntară a căzut în păcat, aducând în Lume moartea, blestemul şi păcatul. Credem că singura posibilitate de mintuire a omului este prin pocăinţă şi credinţa în Jertfa Domnului Isus.
6
Noi credem că Biserica este Trupul lui Cristos şi este alcătuită din credincioşi născuţi din nou şi botezaţi prin scufundare, care se întrunesc pentru evanghelizare, creştere spirituală şi închinare.
7
Credem în învierea din morţi a tuturor oamenilor – a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică, iar a celor nemântuiţi pentru pedeapsă eternă.