Această slujire este cea mai prioritară pentru biserică.


Noi înţelegem că fără misiune, fără mărturie biserica devine moartă şi se transformă într-o adunare de oameni religioşi. Toate departamentele bisericii au drept scop final: Evanghelizarea

Cît priveşte misiunea din afara biserica Golgota în prezent este focalizată în localităţile: Ciuciuleni, Codreni, Zloti, Baurci. Sint fraţi resposabili dar şi misionari care slujesc permanent în localităţile sus enumărate.

Fiecare membru din biserica „Golgota” slujeşte activ în evanghelizare atît prin mărturia sfîntă cît prin predicarea Cuvîntului. Avem grijă ca în fiecare casă din cartierul bisericii să existe cîte un Nou Testament.

Un alt instrument de vestire este broşura bisericii “Cinci paşi către cer”. Credincioşii bisericii o împart peste tot: magazine, piaţă, spital, poliţişti etc. Avem frumoase mărturii cu distribuirea acestor broşuri. Biserica “Golgota” foloseşte oricemijloc sănătos în a spune oamenilor pierduţi despre Salvarea măreaţă prin Domnul Isus!