Cornel Sorbală

Pastorul bisericii ”Golgota”


Cunoscând mai mult din natura şi caracterul lui Dumnezeu, poţi uşor să-ţi dai seama cât de mult contează o Biserică Locală în ochii Lui. Pe lângă faptul că a fost câştigată cu preţul morţii Fiului Său, Biserica locală este de neegalat cu nimic în lumea aceasta, deoarece prin ea Dumnezeu se descoperă şi binecuvintează spiritual omenirea. Generaţia timpului nostru are multe probleme, şi ne dorim ca biserica „Golgota” să fie o soluţie eficientă pentru aceste probleme.

Am început lucrarea de plantare şi zidire a Bisericii „Golgota” conştient de două adevăruri:

a) Dumnezeu doreşte ca în acest cartier să existe o comunitate de credincioşi dinamici cu o puternică influenţă spirituală şi morală prin care multe probleme ale oamenilor din jur să poată fi soluţionate;

b) am fost conştient că Biserica „Golgota”, la fel ca şi alte biserici locale, este proprietatea şi opera lui Dumnezeu pe pământ, deaceea va putea supravieţui oricăror fel de probleme, cu excepţia unui eşec al slujitorilor ei. Lucrul acesta m-a ajutat să stau aproape de Domnul şi toate reuşitele şi binecuvântările Bisericii să fie atribuite numai şi numai Lui.

Privind în urmă la cei 10 ani care s-au scurs atât de repede mă alătur la cuvintele lui Samuel din 1 Sam.7:12 şi afirm cu toată convingerea şi bucuria că „până aici Domnul ne-a ajutat”! Pentru mine personal, Biserica „Golgota” a fost şi este cel mai apropiat şi bun prieten. Prin această Biserică, Dumnezeu m-a ridicat când am fost slab, mi-a zâmbit când eram trist şi m-a ajutat să înţeleg zilnic, că sunt de folos pentru Împărăţia Sa. Mă rog, ca Dumnezeu să binecuvinteze şi să întărească fiecare membru al acestei Biserici, deoarece toţi suntem extrem de valoroşi unul pentru altul şi împreună scumpi în ochii lui Dumnezeu. Am toată convingerea, că Biserica „Golgota” va exista, va creşte şi va fi o reală binecuvântare pentru cei pierduţi până va veni Domnul Isus s-o ia acasă.

Andrei Teclea

Pastorul bisericii ”Golgota”


Liviu Gusac

Diaconul bisericii


Îmi exprim recunoştinţa înaintea Domnului, că m-a găsit vrednic să fiu şi eu o mică piatră din zidirea Sa, care este Biserica “Golgota”. Doresc să-I fiu credincios în slujba care mi-a încredinţat-o în Biserica Sa şi ca Numele Lui să fie proslăvit. Încurajez Biserica “Golgota” la dragoste şi unitate.

Nicolae Jomiru

Diaconul bisericii


În toţi aceşti ani, Domnul permanent a fost cu noi, am simţit binecuvântările Lui în evanghelizare, misiune, oriunde am semănat. Doresc ca şi pe viitor să mergem înainte, să-L slujim fiecare cu darul pe care l-am primit de la Domnul şi ca diacon al Bisericii mă strădui ca să slujesc altora cu tot ce mi-a pus Domnul pe inimă, aceasta e slujirea noastră.

Ion Grecu

Diaconul bisericii


Alexei Scolnic

Diaconul bisericii