februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Introducere

       Epistola către Romani conține 16 capitole. Capitolul 8 din această faimoasă lucrare, scrisă de către apostolul Pavel sub inspirația Duhului Sfînt, este un mărgăritar acuns înăuntrul unei […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 1

ROMANI 1:1-7      VERSET DE MEMORIZAT.  1 Tes.1:5  “În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt, și cu o mare îndrăzneală.” […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 2

ROMANI 1:8-17      VERSET DE MEMORIZAT. Romani 1:16. „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiind-că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede. Întîi a […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 3

ROMANI 1:18-32 VERSET DE MEMORIZAT. Romani 1:20 „În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, și Dumnezeirea lui se văd lămurit, de la facerea lumii, cînd te uiți […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 4

ROMANI 2:1-16 VERSET DE MEMORIZAT. Romani 2:9-11 „Necaz si strîmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întîi peste Iudeu apoi peste Grec. Slavă cinste și pace va […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 5

ROMANI 2:17-29. VERSET DE MEMORIZAT. Romani 2:28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este Iudeu, și tăierea împrejur nu este aceia care este pe din […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 6

ROMANI 3:1-20 VERSET DE MEMORIZAT. Romani 3:9 „Ce urmează atunci? Sîntem noi (Iudeii) mai buni decît ei? Nicidecum. Fiind-că am dovedit că toți, fie Iudei, fie Greci, sînt sub păcat”. […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 7

ROMANI 3:21-30 VERSET DE MEMORIZAT. Romani 3:25-26. „Pe El, Dumnezeu l-a rînduit mai dinainte să fie, prin credința în sîngele lui o jertfă de ispășire, ca să arate neprihănirea lui. […]
februarie 28, 2018

Epistola către Romani – Lecția 7 (anexa)

OMUL    –   VIU PENTRU HISTOS. MORT PENTRU  –  LEGE, PĂCAT, LUME.     Hristos spunea: „Eu n-am venit să stric Legea, ci eu am venit să împlinesc Legea”.                                                                                                                                                              […]