martie 8, 2018

Epistola către Romani – Lecția 8

ROMANI 4:1-25 VERSET DE MEMORIZAT. Romani 4:2-3 „Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice scriptura? […]
martie 8, 2018

Epistola către Romani – Lecția 8 (Anexă)

Legământ În lecția precedentă am întîlnit noțiunea ”FĂGĂDUINȚE” în contextul discuției pe care a avut-o Avraam cu Dumnezeu. A venit timpul să punem pe limbajul nostru contemporan această expresie și […]
martie 8, 2018

Epistola către Romani – Lecția 9

ROMANI 4:13-25 VERSET DE MEMORIZAT Romani 4:23-25 „Dar nu numai pentru el este scris că ,ia fost socotit-ă ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora deasemenea ne va […]
martie 8, 2018

Epistola către Romani – Lecția 9 (Anexă)

Credința lui Avraam Romani 4:3 „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Dumnezeu i s-a descoperit lui Avraam printr-o vedenie. În această vedenie Avraam îi […]
martie 19, 2018

Epistola către Romani – Lecția 10

ROMANI 5:1-11 VERSET DE MEMORIZAT Romani 5:1„Deci, fiind-că sîntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos”. VERSET DE SPRIJIN Romani 5:8 „Dar Dumnezeu își […]
martie 19, 2018

Epistola către Romani – Lecția 11

ROMANI 5:12-21 VERSET DE MEMORIZAT Romani 5:19„Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor […]
martie 19, 2018

Epistola către Romani – Lecția 12

ROMANI 6:1-14 VERSET DE MEMORIZAT 1 Petru 2:24„El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire.” VERSET […]
martie 19, 2018

Epistola către Romani – Lecția 13

ROMANI 6:15-23 VERSET DE MEMORIZAT Romani 6:23„Fiind-că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” VERSET DE SPRIJIN Iacov […]
martie 19, 2018

Epistola către Romani – Lecția 14

ROMANI 6:15-23 VERSET DE MEMORIZAT Romani 7:12 „Așa că Legea, negreșit este sfîntă și porunca este sfîntă, dreaptă și bună.” Romani 7:1 „Nu știți fraților – căci vorbesc unor oameni […]
X