FĂ PENTRU DOMNUL TOT CE POŢI, CU TOT CEEA CE AI, ACOLO UNDE EŞTI.
"În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul".

În Efeseni 2:21-22

Dorim și noi ca tineri să creștem pentru a fi un Templu Sfînt în Domnul.

Astfel: Lucrarea cu tineretul din biserica “Golgota”, se concentrează spre 5 direcții:

  • Închinare
  • Slujire
  • Ucenicizare
  • Părtășie și evanghelizare

Altfel spus, pentru ca tinerii bisericii să crească ei trebuie să se afle într-un mediu corespunzător, care să le favorizeze creșterea. Acest mediu există cînd tinerii au părtășie unii cu alții, cînd perseverează în studiul Scripturilor, cînd slujesc sau ajută pe alții, cînd sînt activi la capitolul evanghelizării și nu în ultimul rînd cînd au o închinare plăcută Domnului-rugîndu-se, postind și lăudînd pe Domnul cu tot ceea ce pot, cu tot ceea ce au și acolo unde sunt.

Domnul să ne ajute!