Părtășia Fraților


Motivați de Cuvîntul lui Dumnezeu din 1 Timotei 2:8, frații din biserica noastră au pus deoparte o zi din luna, pentru a avea timpul de rugăciune și studiu biblic. Pe lîngă răspunsurile minunate la rugăciuni și creșterea în cunoașterea Scripturii, timpul de părtășie frățească ne unește și dezvoltă în bărbații bisericii o mai mare responsabilitate față de Lucrarea Lui Dumnezeu din biserică.

Sunt invitați toți bărbații la intrunirile frățești din biserica "Golgota" care au loc în fiecare ultimă vinere a lunii la orele 18 seara.

Părtășia Surorilor


Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

1 Timotei 2:9-10


O creștină în rugăciune este plăcută înaintea Lui Dumnezeu și de mare valoare pentru biserica Lui Cristos. Slujirea surorilor din biserica ”Golgota” în acest aspect are ca scop:

  • Împlinirea practică a învățăturilor Domnului Isus Cristos în viața personal și familială.
  • Mijlocirea cu credință insistentă și continuă a nevoilor Bisericii.
  • Promovarea valorilor creștine în educația copiilor și tinerilor.