Mult timp în urmă, pe teritoriul st. Ialoveni 2, a fost o clădire simplă.


Aici, unii oameni veneau să cumpere alimente iar alții - bauturi alcoolice, țigări. Toate acestea îi afectau pe ei si familiile lor. Acest magazin alimentar era pentru unii o sursă de certuri, ură, beții... ceea ce îl întrista pe Dumnezeu.

Totuşi, Domnul a avut un alt plan pentru acest loc şi oamenii de aici. Printre ei, erau persoane care înălţau rugăciuni pentru un loc de închinare din acest cartier. Ca răspuns la mijlocirile lor, Domnul i-a dat viziunea fratelui Simeon Plăcintă, ca pentru credincioşii de aici, să existe o Casă de Rugăciune. Astfel, acest om a lui Dumnezeu a început colaborarea cu Biserica Beacon Church, or. Raleigh, NC din SUA, în vederea suportului financiar. Astfel acest magazin a fost transformat înr-un loc unde copiii Domnului cheamă Numele Său. Construcţia locaşului a început în primăvara anului 2000 şi a fost inaugurată în septembrie 2002. Prima metodă de vestire a Evangheliei a fost filmul “Viaţa Domnului Isus”. La prezentarea acestui film au venit copii, unii din ei venind împreună cu părinţii lor. Primul rod născut în urma auzirii Cuvăntului în Biserica Golgota este Ciobanu Constanţa, care pe parcursul anilor a dat dovadă de o mare dedicare în slujba Domnului. În anul 2000, cu ocazia primului botez Nou Testamental, 11 persoane au încheiat acest legământ. Astfel a luat fiinţă Biserica “Golgota”. Iniţial, ca şi loc de închinare a credincioşilor de aici, a servit clădirea veche a magazinului, procurată pentru reconstrucţia Casei de Rugăciune. Câteva luni, serviciile divine au fost găzduite şi de şcoala nr.24, după care, până la îmbunătăţirea condiţiilor, adunările bisericii “Golgota” erau ţinute într-o clasă nefinalizată din noua clădire. În anul 2002, a avut loc ordinarea pastorului Cornel Sorbală, după care în 2004, la 9 mai, au fost ordinaţi în slujba de diaconi fraţii Marin Veceaslav şi Nicolae Jomiru. Pe parcursul acestor ani, Biserica a crescut atât spiritual, cât şi numeric. Prin lucrarea cu familia, începută iniţial, s-au alăturat foarte curând alţi fraţi şi surori din alte biserici, care locuiesc în vecinătatea Casei de Rugăciune. Evanghelizările, provocarea credincioşilor la vestirea Evangheliei în mod personal şi taberele au fost unele din modalităţile, care au contribuit la creşterea numeric a bisericii. În prezent, Biserica “Golgota” este formată din aproximativ 120 de membri.

Astăzi, ea este o binecuvântare pentru alte biserici şi sate din ţara noastră, având câteva puncte de misiune în localităţile:

În s.Zloţi şi s.Codreni, unde se organizează tabere pentru copii;

în s.Baurci – este o familie de misionari

în s.Ciuciuleni - localitate în care se implică şi fraţi din biserica “Golgota”, de asemenea locuiește și un cuplu tânăr misionar (familia lui Ștefan Lungu).

Îi mulţumim Domnului, că la ora actuală locul de pe str. Ialoveni 2 este un locaş de închinare la adresa lui Dumnezeu, unde se adună credincioşii care doresc să răspândească dragostea şi bunătatea lui Hristos printre oamenii din acest cartier şi din întreaga ţară. Privind la harul şi binecuvântările lui Dumnezeu, revărsate peste această lucrare, putem spune fără ezitare, că timp de 10 ani, Dumnezeu a fost cu Biserica “Golgota” în fiecare zi!!!


Biserica soră, Beacon Baptist Church - suporteri în rugăciune şi nu numai…


Biserica Baptistă Beacon din or. Raleigh, din Carolina de Nord, USA şi-a avut începutul pe data de 4 iunie 1948 cu 10 membri. Ca şi biserica „Golgota”, acest grup la început se adunau într-o casă particulară. În 1966, biserica a cumpărat 21 ari, pe care a şi construit casa de rugăciune. Din 1948 pînă în prezent 6 păstori au slujit biserica Beacon. (Beacon se traduce: far).

Dumnezeu a continuat să binecuvînteze biserica Beacon în tot acest timp. În ultimiii 20 de ani au experimentat o creştere spirituală şi numerică, acum ajungînd la 1500 de membri.

Tim Rabon la moment este păstorul bisericii Beacon.

Privind în urmă, la lucrarea frumoasă pe care a făcut-o Dumnezeu pentru acest cartier, dorim să aducem Domnului nostru Isus Cristos toată slava, cinstea şi gloria. Îi mulţumim pentru faptul că a găsit locul şi resursele necesare, ca vechiul magazin să fie transformat într-un loc de închinare la adresa Lui. Cu profundă recunoştinţă, mulţumim pastorului Tim Rabon cât şi întregii biserici Beacon Church, care “nu au dat uitării binefacerea şi dărnicia”,(Evrei 13: 16). Suportul financiar, rugăciunile şi încurajările lor, au fost o mare binecuvântare pentru credincioşii de aici. Mulţumim Domnului pentru lucrarea minunată pe care a facut-o, şi pentru Biserica Beacon Church, care s-a pus la dispoziţia Lui şi prin care El ne-a binecuvântat.


Primul membru al bisericii “Golgota” – Constanţa Ciobanu


Într-una din zile, familia Ciobanu a primit invitaţia de-a viziona filmul “ Viaţa Domnului Isus” la vechiul magazin alimentar. Ziua de 9 aprilie, anul 2000, a fost un nou început pentru viaţa ei. O singură frază a avut un efect decisiv pentru tot restul vieţii ei:“Bătrâni, tiner şi copii predaţi-vă astăzi în mina Domnului, căci mâine poate fi prea târziu.” La 23 iulie, anul 2000, Constanţa a încheiat legământ în apa botezului, eveniment la care s-au pocăit şi părinţii ei, după care au urmat şi ceilalţi membri ai familiei. Fiind pe atunci unica tânără din Biserica Golgota, ea a fost încurajată de către păstor şi alţi membri din Biserică şi a crescut în cunoştinţă şi dragostea faţă de Dumnezeu.

Fiind întrebată despre istoria pocăinţei ei, ea a zis:

Mulţumesc Domnului pentru tot ce a facut în viata mea. Mă bucur că L-am acceptat pe Domnul Isus ca Domnul şi Salvatorul meu. Încurajez şi pe alţi tineri să-şi cerceteze viaţa prin prisma veşniciei. Chiar dacă uneori este greu pe calea credinţei, este mai uşor să treci peste clipele grele daca Il ai pe Hristos ca şi călăuză. Mă rog ca fiecare membru să fie o speranţă pentru alţii, pentru ca cei care vin în biserica Golgota să-L vadă pe Hristos în noi.