Perii albi sunt ca o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprinhănită

Proverbe 16: 31


Printre cei 120 de membri ai bisericii, sunt într-un număr foarte mic şi persoane care pot fi numite în „rândul celor mai puternici”. Deşi, neputinţe sunt multe, râvna lor pentru părtăşia cu Domnul ne serveşte ca exemplu. Printre ei se numără şi cele 5 persoane de la pansionat. O dată pe săptămână câte un frate din biserică se pune la dispoziţia lui Dumnezeu pentru a conduce o seară de părtăşie comună la azil. Împreună cu ei se unesc şi familii, care contribuie la partea fizică-pregătirea mesei pentru fraţii noştri. În fiecare duminică dimineaţă aceşti 5 membri sunt adusi cu microbusul bisericii, fiind nelipsiţi de la serviciile de închinare.

La începutul anului 2010 biserica „Golgota” a hotărât să iniţieze un proiect în caloborare cu fundaţia „Dorcas” de ajutorare a bătrânilor nevoiaşi din cartierul Casei de Rugăciune. Scopul primordial este ca mai presus decât material, să contribuim la partea lor spirituală. Prin dragostea şi atenţia tinerilor creştini, dorim să conştientizeze iubirea imensă a lui Dumnezeu faţă de fiecare din ei. Responsabilă pentru această lucrare este sora Maria Sanduţa, alături de care se implică stabil 10 tineri. În fiecare lună cei 27 de bătrâni primesc câte o pungă cu produse alimentare, însoţită de un mesaj din partea Domnului. Deşi, iniţial unii din ei erau foarte distanţaţi, pe parcursul anului Domnul a lucrat minunat la atitudinea acestor persoane. Responsabila lucrării menţionează că în prezent, o mare parte din ei dau dovadă de o deosebită sensibilitate în privinţa Cuvântului, mulţi sunt deschişi să se roage şi fiecare din ei ( cu excepţia celor ţintuiţi la pat), cel puţin o dată au participat la serviciul de închinare. Mulţumim familiei Lungu care contribuie la transportarea acestor colete. Referindu-se la începutul şi evoluţia lucrării, Maria Sanduţa menţionează: „ De când am început să mă implic în acestă lucrare, am văzut clar în acţiune Mâna Puternică a lui Dumnezeu. Am observat că interacţionând cu oamenii, ne putem da seama câţi de mulţi sunt din cei care au multe nevoi materiale, dar mai ales spirituale-cea de mânture. Mergând de la o casă la alta, inima mea s-a umplut de compasiune şi am fost foarte mişcată de ceea ce-am văzut. Mesajul pe care îl împărtăşim este că Dumnezeu îi iubeşte şi îi vrea la El indiferent de vârstă, starea în care se găsesc, că El este nevoia lor primordială. Dorinţa mea este ca toţi să-şi conştientizeze starea de păcat şi nevoia lor de mântuire”. Mulţumim Domnului pentru modul în care Îşi manifestă puterea, vă îndemnăm să contribuiţi la realizarea acestor lucrări susţinându-le pe braţ de rugăciune.