Vă rugăm să contribuiţi la creşterea bisericii noastre rugându-vă:


  • Organizarea taberelor de vară, ușile deschise pentru vestirea Evangheliei.
  • Dumnezeu să păzească membrii bisericii “Golgota” în credinţă şi în veghere;
  • Dumnezeu să binecuvânteze oamenii din cartierul bisericii cu o întoarcere sinceră la El.